Pretore B.V. innovatie in productie Bijbels

€ 500.000
Geïnvesteerd
100%
€ 500.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
6.5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Pretore B.V. is een nieuw opgerichte vennootschap, die zich gaat richten op de productie van Bijbels en Christelijke boeken door middel van printen. Waar voorheen Bijbels werden gedrukt, is er nu, na 4 jaar research, een techniek gevonden om op dun papier te kunnen printen. Een geweldige innovatie die heel veel voordelen gaat bieden. Printing on demand maakt een einde aan veel verborgen kosten van grote voorraden. Lees er alles over bij dit project.

De onderneming


De opzet van deze onderneming is dat printing on demand toegankelijk wordt voor  dundruk papier.  De initiatiefnemer HJ Media Groep is van origine een dienstverlenend bedrijf in datagedreven communicatie, marketing, online-oplossingen en gepersonaliseerd printwerk.

 

Er is bewust een nieuwe vennootschap opgericht, te weten Pretore B.V., waarbinnen de nieuwe activiteit wordt ondergebracht. Kernactiviteit is het printen van Bijbels en Christelijke literatuur. Voor de uitgebreide informatie verwijzen wij naar het ondernemersplan. De markt voor Bijbels is stabiel. Vorig jaar zijn er zo’n 4.000.000 Bijbels geproduceerd. Berekend is dat een marktaandeel  1 ½ % tot 2 % wereldwijd ruimschoots voldoende is voor een gezonde bedrijfsvoering.

 

HJ Media Groep bestaat al bijna 15 jaar. Onder aanvoering van Hendrik Jan van de Rhee is deze onderneming steeds verder gegroeid en meegegaan met de eisen van de tijd en innovatieve technische oplossingen. Door slimme inzet van data worden steeds meer uitingen persoonlijk en uniek gemaakt; een innovatief printproces, waar vooral de detailhandel maar in toenemende mate ook de groothandel gebruik van maakt.

 

Omdat het hier gaat om de combinatie van een nieuwe techniek in een nieuwe entiteit plaatsen wij de onderneming in de risicocategorie ‘Verhoogd’

 

De huidige bedrijfsactiviteiten werden uitgevoerd binnen HJ Media Producties B.V. en HJ Media groep B.V. Daarvan zijn de resultaten van 2019 t/m 2021 beoordeeld. Zichtbaar hierin is dat er in deze jaren te veel energie heeft gezeten in niet-rendabele activiteiten en investeringen in Pretore B.V. HJ Media Groep heeft tot nu toe alles vanuit eigen middelen gefinancierd. Ook moesten een aantal onrendabele uitgeversactiviteiten worden afgestoten. De resultaten van 2021 (concept) laten zien dat er door reorganisatie een verbetering is gerealiseerd. Daarnaast is ook het uitblijven van opdrachten tijdens de Corona pandemie vanuit de detailhandel een oorzaak geweest van de terugvallende resultaten. Een belangrijk onderdeel van de investeringskosten (dus hetgeen al als negatief resultaat in de voorgaande jaren is genomen) is de ontwikkeling van de software die de workflow automatisch moet aansturen. Dit alles doet Pretore in eigen beheer. Het team van IT developers bestaat uit 10 -over het algemeen- jonge medewerkers. Pretore streeft naar een hoge graad van automatisering in het productieproces.

 

De locatie van de productie van Pretore B.V. is Dordrecht. Hier is een geschikt pand gevonden, dat voor vijf jaar wordt gehuurd met vijf optiejaren. Het betreft de oude locatie van het Office Centre.


De ondernemer

De personen, die de leidinggevende rol gaan spelen zijn de heren Hendrik-Jan van der Rhee, die als operationeel directeur zal optreden en Hans Klaasse die zowel de financiën als het inrichten en vormgeven van de organisatie in zijn takenpakket heeft.

Zowel de heer Van der Rhee als de heer Klaasse zijn ons persoonlijk bekend. De heer Van der Rhee heeft jarenlange ervaring in de grafische wereld en gepersonaliseerde marketing. Hij is verantwoordelijk -samen met een technische staf- voor de productie en verdere optimalisatie van de machines.

 

De heer Klaasse is gepensioneerd  partner van Deloitte en is als participant en organisatieadviseur na zijn pensionering betrokken geweest bij verschillende accountants- en advieskantoren.

De heer Klaasse vertegenwoordigt zich ook in de HJ Media Groep B.V. en Pretore B.V.  via een aandeel van 25% gehouden binnen zijn participatievennootschap.


Rentabiliteit en Solvabiliteit


De rentabiliteit van Pretore B.V. zal naar verwachting eind 2023 positief worden, wanneer de hoeveelheid te produceren Bijbels boven break-even gaat komen.

Berekeningen hebben plaatsgevonden op basis van bekende verkoopcijfers van Bijbels. Het onderzoek ziet er gedegen uit. Een bekend regionaal accountantskantoor heeft de prognoses gecontroleerd.  

Op dit moment lijken de verkoopcijfers al gehaald te worden, weliswaar vooralsnog in de vorm van toezegging en een wereldwijde interesse. Echter, er zijn al diverse afnamecontracten gesloten in binnen- en buitenland. Men verwacht na de opstart van de productie een sterke toename te zien. Potentiële klanten krijgen vanaf eind zomer en begin najaar een uitnodiging om de productielocatie te bezoeken. 


Liquiditeitsprognose

De liquiditeitsprognose is opgesteld tot en met 2023. Rekening wordt gehouden met een aanloopperiode waarin nog geen aflossing plaatsvindt op de lening van de investeerder. 

De liquiditeitsplanning is taakstellend te noemen. Op dit moment wordt -zoals eerder gezegd- hard gewerkt aan de acquisitie. Men bouwt al enige tijd aan een salesorganisatie met senior medewerkers die de markt van Bijbels kennen. Ook heeft men een kring van ambassadeurs en adviseurs die uit de Bijbel-wereld komen. Ondanks het feit dat de productie nog niet is begonnen, worden al grote orders vastgelegd.


Risico kwalificatie


Dit betreft een unieke aanvraag, waarbij veel neerkomt op het vertrouwen in de onderneming en op het te leveren product. Op basis van de gesprekken met de ondernemer schatten wij de haalbaarheid van de businesscase als zeer realistisch in. De houding van Canon als leverancier van de print machines laat zien dat er vertrouwen is in deze onderneming. De apparatuur wordt te zijner tijd geleased via Canon en De Lage Landen. Voordat de leaseconstructie in gaat is tijdelijk een huurconstructie afgesproken. 


Hier staat tegenover dat dit een startende activiteit is. De liquiditeiten zijn afgestemd op het plan. Daarmee wordt ook zichtbaar dat bij tegenvallers de liquiditeit onder druk kan komen.


Daarnaast is er een private investeerder, die € 1.500.000,- beschikbaar heeft gesteld. 


Alles overziend kwalificeren wij dit project als een hoog risico. De reden waarom wij deze aanvraag graag voorstellen aan u, is omdat wij vertrouwen hebben in de hele opzet van de onderneming, het geluid uit de markt (afnemers van Bijbels en Christelijke boeken). 

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.