Veel gestelde vragen

Investeren
Waardevoorjegeld.nl is een platform dat bemiddelt. U bent als investeerder zelf partij in een leningovereenkomst met een onderneming. Waardevoorjegeld.nl zal uiteraard zo veel als in het vermogen ligt, doen om te voorkomen, dat uw geld niet wordt terugbetaald. Dit gebeurt vaak in overleg met de (groep) investeerders.
Investeren
Ja, dat kan inderdaad. U gaat als volgt te werk:
- Installeer op beide telefoons de google authenticator app
- Als de authenticator op uw account al is ingeschakeld, schakel deze dan eerst uit.
- Schakel de authenticator opnieuw in
- Er verschijnt nu een QR code. Scan met beide telefoons diezelfde QR code
- Voer de code in, die op beide toestellen hetzelfde zal zijn.

Vanaf dat moment, kunt u gebruik maken van de authenticator op beide toestellen.
Investeren
In het geval een investeerder overlijdt, gaat de vordering over op de erfgenamen, conform uw testament of conform de wettelijke regeling. Dat betekent, dat met overlegging van een verklaring van erfrecht, de uitbetalingen zullen worden omgezet naar de erfgenamen. Het is dus niet zo, dat de vordering opeisbaar wordt als gevolg van het overlijden van de investeerder.
Investeren
U betaalt op het moment, dat wij zeker weten, dat het gehele bedrag van de lening is toegezegd door investeerders. Zodra dat het geval is, en de bedenktermijn is verstreken, ontvangt u van ons een bericht om de betaling te doen. De bedenktermijn is een termijn waarbinnen u uw toezegging mag annuleren. Deze is voor crowdfunding 48 uur.
Investeren
U investeert samen met vele anderen in een onderneming. Om er voor te zorgen, dat uw investeringsbedragen niet vermengd worden met de bedrijfsvoering van Waardevoorjegeld.nl hebben wij een aparte stichting opgericht, die verantwoordelijk is voor de betaalstromen van uw investeringen. Deze stichting kent ook een onafhankelijk bestuur. Dit is allemaal gedaan voor de veiligheid van uw investering. Daarnaast is deze opzet ook een vereiste van de Autoriteit Financiële Markten.
Investeren
Nee, dat is niet nodig. Waardevoorjegeld.nl tekent de leningovereenkomst uit naam van u als investeerder.
Investeren
Via de internet site Waardevoorjegeld.nl kunt u een account aanmaken. Zonder account ziet u al verschillende financieringsprojecten. Na inloggen met uw account wordt nog meer detailinformatie ontsloten over de projecten. Indien u wilt investeren in een project, geeft u aan voor welk bedrag u dat wilt doen. Betaling gebeurt achteraf. Dat gebeurt op het moment, dat er voldoende investeerders bij elkaar zijn om de totale financiering te kunnen verstrekken aan de lener. U ontvangt voor die betaling een bericht van ons via het mailadres dat bij ons bekend is.
Investeren
Als u bent ingelogd, gaat u via MIJN OVERZICHT naar het tabblad MIJN GEGEVENS. Onderaan staat links het blok BEVEILIGING en kunt u klikken op het rood gekleurde woord: inschakelen. Volg de verdere instructies, nadat u op uw mobiele telefoon de app Google Authenticator hebt geïnstalleerd.
Investeren
Nee, uw gegevens zijn niet bij de lener bekend zijn. Als de lener contact op wil nemen met al zijn financiers, dan gebeurt dat via Waardevoorjegeld.nl Op die manier blijft u verschoond van eventuele commerciële acties, waar u geen toestemming voor hebt gegeven.
Investeren
Dat ligt er aan. Als u als particulier investeert, mag u tot maximaal €80.000,- per platform investeren. Bij inschrijving krijgt u een melding, in het geval u dit bedrag overschrijdt. U kunt dan niet voor dat bedrag investeren. U kunt het totaal geïnvesteerde bedrag ook zelf raadplegen op Mijn overzicht.
Uiteraard is het niet verstandig om het totale bedrag in één project te investeren. Wij adviseren ten eerste om niet meer dan 10% van uw vrije vermogen via crowdfunding te investeren. Daarnaast is het heel zinvol om uw investeringen te spreiden over meerdere projecten en branches.
Investeren
Bij Waardevoorjegeld.nl kun je al investeren vanaf een bedrag van €100,- per project.
Investeren
Dit doet u in box 3. Bij “BANKREKENINGEN EN ANDERE BEZITTINGEN dient u het vinkje aan te zetten bij:
“UITGELEEND GELD EN ANDERE VORDERINGEN, ZOALS SCHENKINGEN OP PAPIER”.

Wanneer u dan doorgaat met het invullen van alle gegevens, ziet u ook een pagina: ANDERE BEZITTINGEN, daar kunt u de bedragen dan invullen.
Investeren
De afspraken rondom aflossing en rente staan bij het project. Gebruikelijk is, dat er maandelijks een bedrag wordt uitbetaald na aftrek van een beheervergoeding. U ziet op uw overzicht hoeveel aflossing en hoeveel rente u uitbetaald hebt gekregen.
Investeren
Tweestapsverificatie is een bescherming voor uw gegevens. Door tweestapsverificatie in te schakelen, zorgt u er voor, dat anderen niet (gemakkelijk) bij uw gegevens kunnen. Dit gebeurt met een controlegetal op uw mobiele telefoon.
Investeren
Als investeerder betaalt u een beheersvergoeding. Deze wordt berekend over het restant van het uitstaande bedrag. Stel: U heeft €1.000 euro geïnvesteerd in een onderneming met een rentepercentage van 6%, dan ontvangt u effectief 5% omdat 1% punt als beheersvergoeding in rekening wordt gebracht. Het is voor u als investeerder dus heel gemakkelijk om te bepalen wat uw effectieve rentepercentage is, namelijk 1% lager dan dat bij het project is aangegeven. Deze beheersvergoeding is nodig om alle administratieve kosten en de kosten van banken en betaalservicekantoren uit te laten voeren tijdns de gehele looptijd van de lening.
Investeren
Nee, dat is het zeker niet. Bij een bank heb je geld op een spaarrekening staan. De bank betaalt je daar een vergoeding over. Dat spaargeld valt onder de zogenaamde garantieregeling, tot een maximum van € 100.000,-.
Bij crowdfunding investeert u direct in een onderneming. Als deze onderneming failliet zou gaan, bent u één van de schuldeisers en hebt u dus een kans dat uw geld niet meer wordt terugbetaald. U krijgt wel een hoger rentepercentage dan bij sparen, maar dat is ook een vergoeding voor het hogere risico dat u loopt.