Veel gestelde vragen

Lenen
Allereerst natuurlijk de financiële situatie van uw onderneming. Daarnaast zijn investeerders ook geïnteresseerd in uw privé situatie, de afhankelijkheid van het inkomen uit de onderneming, uw persoonlijke drive, ervaring, expertise etc.
Ook wordt een vergelijking gemaakt tussen uw onderneming en de gegevens, die over uw branche beschikbaar zijn. Tenslotte wordt natuurlijk gekeken, naar de haalbaarheid van het project.
Als afronding van het beoordelingsproces krijgt u bezoek van één van onze specialisten. Zij zien graag uw bedrijf, maken afspraken met u en nemen de aanvraag door op condities en voorwaarden.
Lenen
Het geld van uw lening komt rechtstreeks van ondernemers en/of particulieren, die vermogen beschikbaar hebben om daar verantwoord mee in uw onderneming te investeren. Die investeerders zijn bij u overigens niet met naam en toenaam bekend. Als u uw investeerderrs wilt bereiken, dan kan dat via Waardevoorjegeld.nl
Lenen
Uiteindelijk bent u zelf degene die bepaalt hoeveel rente u wilt betalen. Echter op basis van de risicokwalificatie kunnen wij u na de financiële beoordeling een goed advies geven over het rentepercentage. Uiteraard dient dit rentepercentage betaalbaar te zijn binnen de aanwezige en de te verwachten cashflow binnen uw onderneming.
Lenen
Neemt u voor het aanvragen van een lening via crowdfunding telefonisch of via mail contact op met Waardevoorjegeld. Er zal dan een afspraak worden gemaakt.
Lenen
Waardevoorjegeld.nl hanteert een standaard systeem voor de beoordeling van het risico. Uiteindelijk resulteert de beoordeling in een risicokwalificatie. Deze kwalificatie is ook de basis voor het aan te bieden rentepercentage. In zijn algemeenheid geldt: Hoe hoger het risico, hoe hoger het rentepercentage.
Op basis van de risicokwalificatie adviseren wij u over het aan te bieden rentepercentage.
Lenen
Ja, dat kan tot het moment dat het project op het platform geplaatst wordt. Vanaf dat moment kunt u de aanvraag niet meer intrekken, tenzij u 50% van de overeengekomen succesfee vergoedt.
Lenen
In dat geval bent u alleen de kosten van de beoordeling (€895,-) exclusief BTW kwijt. Wij brengen dan geen andere kosten in rekening. Bij de beoordeling maken wij ook een inschatting over de kans dat uw leningaanvraag voldoende investeerders oplevert. Zekerheid kunnen we u natuurlijk niet geven.

De kosten van de videopitch heeft u op dat moment ook al gemaakt. Echter een groot deel van de video kunt u voor eigen promotiedoeleinden blijven gebruiken.
Lenen
Waardevoorjegeld.nl is er voor het Midden- en Keinbedrijf. Waardevoorjegeld.nl heeft een grote groep investeerders voor u klaar staan. Zij investeren graag in bedrijven, die een goed toekomstperspectief hebben, en die de waarden van Waardevoorjegeld.nl onderschrijven. Een belangrijke waarde is, dat wij de zondag niet als werkdag beschouwen, maar als rustdag. Voor deze en andere zaken is er een intentieverklaring, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
Lenen
Voor een compleet beeld van uw financieringsaanvraag is een goede videopitch onontbeerlijk. Wij werken met een filmproductiebedrijf samen, dat u een standaard videopitch levert. Wij verzorgen deze videopitch voor u . De kosten hiervan worden vooraf in beeld gebracht, maar rekent u er op, dat u voor niet meer van 1.000,- een prachtige bedrijfsvideo hebt, inclusief een oproep om mee te doen aan de crowdfunding actie. De video wordt zodanig opgemaakt, dat u na uw crowdfundingsproject de video heel gemakkelijk kunt gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.
Lenen
Dergelijke leningen worden via een crowdfund platform rechtstreeks tussen investeerder en geldlener verstrekt. Hierdoor is de investeerder heel nauw betrokken bij de onderneming waar hij in investeert. Voor een ondernemer geldt over het algemeen wat meer flexibiliteit en meer betrokkenheid.
Lenen
Dat hangt af van de snelheid waarmee uw aanvraag op de website wordt volgeschreven. Wij hanteren een maximale termijn van 60 dagen. Als de lening na 60 dagen na publicatie niet is volgeschreven, is er blijkbaar te weinig vertrouwen in uw project en zal de financiering niet doorgaan. Voor u is dat misschien een tegenvallend resultaat, maar de ervaring leert, dat een aanvraag, die door zoveel investeerders wordt bekeken en niet wordt gehonoreerd, in het algemeen ook niet als levensvatbaar mag worden beschouwd.
Lenen
Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor u als investeerder. Wij wachten met de afrekening totdat deze wettelijke termijn voorbij is. U ontvangt daarna een bericht van Waardevoorjegeld.nl met het verzoek om het ingeschreven bedrag via Ideal over te maken. Zodra alle betalingen binnen zijn, zal zo spoedig mogelijk de afrekening plaatsvinden na ondertekening van de leningovereenkomst.
Lenen
Normaal gesproken kan dat niet. Er zijn echter mogelijkheden om al tijdens het beoordelingsproces mensen uit een investeerdersgroep te benaderen. Wij bieden hen dan de mogelijkheid om vooraf zekerheid te bieden. Zij doen dan mee met exact dezelfde voorwaarden. Wilt u meer over deze vorm van garantie weten, neem dan zeker contact op met Waardevoorjegeld.nl
Lenen
In sommige gevallen is het voor een aanvrager van belang om tijdig te weten of de lening daadwerkelijk (en vóór een bepaalde tijd) volgeschreven kan zijn. Om dat te kunnen toezeggen zoeken wij tijdens de beoordelingsfase al naar potentiele (grotere) investeerders, die op basis van dezelfde leningvoorwaarden willen toezeggen. Als daar een toezegging op komt, hebben we fundinggarantie en kunnen we de aanvraag daarna gewoon publiceren voor de 'crowd'. Mocht het zo zijn, dat er niet voldoende investeerders inschrijven, dan zal de toezegger het laatste deel inschrijven. Bij dergelijke aanvragen zal de termijn van openstelling veelal korter zijn en ook duidelijk worden vermeld in de tekst van de pitch.
Lenen
Een aanvraag wordt, nadat deze helemaal compleet is ingediend, beoordeeld op haalbaarheid voor een bedrag van €895,- exclusief btw. Deze kosten worden vooraf in rekening gebracht. De succesfee wordt als volgt berekend: het percentage is 0,85% per jaar (of gedeelte daarvan) looptijd over het volledige leningbedrag. Dus stel dat u €100.000,- leent en dit in 4 jaar wil terugbetalen, dan betaalt u 0,85x4= 3,4% over €100.000,- is €3.400,- exclusief btw. De succesfee kent een minimum bedrag van €1.795,- exclusief btw. De kosten van het laten maken van een videopitch komen hier nog wel bij.Alle kosten die te maken hebben met uw financieringsaanvraag, mogen in het totaalbedrag worden meegenomen.Tijdens de periode van aflossing betaalt u als lener € 14,50 ex btw per maand voor de administratiekosten, incassoverwerking etc.
Lenen
Jazeker. Wij hebben adviseurs ter beschikking, die u kunnen helpen bij allerlei bedrijfskundige vraagstukken, waaronder ook uw financieringsbehoefte. Het is voor u echter goed om uw eigen adviseur of accountant te raadplegen. Ook om zeker te zijn van de juiste gegevens is het goed om uw eigen advieur hiervoor in schakelen.
Lenen
Waardevoorjegeld.nl zet gespecialiseerde mensen in voor de inhoudelijke beoordeling. Dit gebeurt door onze eigen speciaisten, eventueel aangevuld door een accountant. Zo komt gezamenlijke beoordeling tot stand. De uiteindelijke vaststelling van een risicokwalificatie gebeurt met een interne risicokwalifiactie én een kwalificatie vanuit Creditsafe. Deze rating wordt door veel kredietverstrekkers gehanteerd.
Ook zullen wij BKR (Bureau Krediet Registratie) toetsing van u als privé persoon opvragen. Dit wordt allemaal bij elkaar gelegd en door onze beoordelaars bekeken.